AVG Kindercoachberkelland werkt er ook mee!

Mocht u vragen hebben over AVG, neem dan gerust contact op.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als kindercoach, een dossier aanleg. Dit is ook als een wettelijke plicht opgelegd. Uw dossier bevat aantekeningen over uw zorgvraag met betrekking tot uw kind en gegevens over de sessies.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of op school.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als kindercoach heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier van uw kind.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de sessies zijn afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik of mijn administrateur,een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Sluit Menu